Chat hỗ trợ
Chat ngay

Giới thiệu      Hỗ trợ     Bản đồ       Giỏ hàng        Liên hệ
     
                                                    
Tìm kiếm nâng cao Xin Chào QUÝ KHÁCH Đăng nhập


GIỎ HÀNG
THÔNG TIN MỚI
 
 BẢNG GIÁ SẢN PHẨM TRÊN SHOPXEDAP
Tìm theo thể loại:

Tìm theo thương hiệu:
Tìm theo mức giá: Giá từ: Giá đến:  
Tìm theo:cervelo
STTẢnhSản phẩmGiá bán(VNĐ)Giảm giáKhoTình trạng
1 Xe đạp đua Cervelo P-Series 105 2023 Xe đạp đua Cervelo P-Series 105 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
92.500.000 Tạm Hết Mua
2 Xe đạp đua Cervelo P-Series Disc Ultegra 8020 2023 Xe đạp đua Cervelo P-Series Disc Ultegra 8020 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
124.000.000 Tạm Hết Mua
3 Xe đạp đua Cervelo P-Series SRAM Rival eTap AXS 1 2023 Xe đạp đua Cervelo P-Series SRAM Rival eTap AXS 1 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
0.000 Tạm Hết Mua
4 Xe đạp đua Cervelo P-Series ULTEGRA DI2 2023 Xe đạp đua Cervelo P-Series ULTEGRA DI2 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
0.000 Instock Mua
5 Xe đạp đua Cervelo P5 ULTEGRA DI2 R8070 2023 Xe đạp đua Cervelo P5 ULTEGRA DI2 R8070 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
0.000 Instock Mua
6 Xe đạp đua Cervelo P5 SRAM Force Etap AXS 1 2023 Xe đạp đua Cervelo P5 SRAM Force Etap AXS 1 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
0.000 Tạm Hết Mua
7 Xe đạp đua Cervelo P5 Dura Ace Di2 2023 Xe đạp đua Cervelo P5 Dura Ace Di2 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
357.500.000 Tạm Hết Mua
8 Xe đạp đua Cervelo Caledonia 105 2023 Xe đạp đua Cervelo Caledonia 105 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
0.000 Tạm Hết Mua
9 Xe đạp đua Cervelo Caledonia 105 DI2 2023 Xe đạp đua Cervelo Caledonia 105 DI2 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
132.000.000 Tạm Hết Mua
10 Xe đạp đua Cervelo Caledonia ULTEGRA 2023 Xe đạp đua Cervelo Caledonia ULTEGRA 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
0.000 Instock Mua
11 Xe đạp đua Cervelo Caledonia SRAM Rival eTap AXS 2023 Xe đạp đua Cervelo Caledonia SRAM Rival eTap AXS 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
132.000.000 Tạm Hết Mua
12 Xe đạp đua Cervelo Caledonia ULTEGRA DI2 R8070 2023 Xe đạp đua Cervelo Caledonia ULTEGRA DI2 R8070 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
145.000.000 Instock Mua
13 Xe đạp đua Cervelo Caledonia-5 SRAM Rival eTap AXS 2023 Xe đạp đua Cervelo Caledonia-5 SRAM Rival eTap AXS 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
0.000 Tạm Hết Mua
14 Xe đạp đua Cervelo Caledonia-5 ULTEGRA DI2 R8070 2023 Xe đạp đua Cervelo Caledonia-5 ULTEGRA DI2 R8070 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
225.000.000 Instock Mua
15 Xe đạp đua Cervelo Caledonia-5 SRAM Force Etap AXS 2023 Xe đạp đua Cervelo Caledonia-5 SRAM Force Etap AXS 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
0.000 Tạm Hết Mua
16 Xe đạp đua Cervelo Caledonia-5 SRAM Red Etap AXS 2023 Xe đạp đua Cervelo Caledonia-5 SRAM Red Etap AXS 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
0.000 Tạm Hết Mua
17 Xe đạp đua Cervelo Caledonia-5 Dura Ace DI2 2023 Xe đạp đua Cervelo Caledonia-5 Dura Ace DI2 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
0.000 Tạm Hết Mua
18 Xe đạp đua Cervelo Soloist 105 2023 Xe đạp đua Cervelo Soloist 105 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
0.000 Tạm Hết Mua
19 Xe đạp đua Cervelo Soloist Ultegra 2023 Xe đạp đua Cervelo Soloist Ultegra 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
0.000 Tạm Hết Mua
20 Xe đạp đua Cervelo Soloist SRAM Rival eTap AXS 2023 Xe đạp đua Cervelo Soloist SRAM Rival eTap AXS 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
145.000.000 Tạm Hết Mua
21 Xe đạp đua Cervelo Soloist SRAM Force Etap AXS 2023 Xe đạp đua Cervelo Soloist SRAM Force Etap AXS 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
195.000.000 Tạm Hết Mua
22 Xe đạp đua Cervelo Soloist 105 DI2 2023 Xe đạp đua Cervelo Soloist 105 DI2 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
135.000.000 Tạm Hết Mua
23 Xe đạp đua Cervelo Soloist Ultegra Di2 8170 2023 Xe đạp đua Cervelo Soloist Ultegra Di2 8170 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
145.000.000 Tạm Hết Mua
24 Xe đạp đua Cervelo S5 ULTEGRA DI2 R8170 2023 Xe đạp đua Cervelo S5 ULTEGRA DI2 R8170 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
255.000.000 Instock Mua
25 Xe đạp đua Cervelo S5 DISC SRAM Force Etap AXS 2023 Xe đạp đua Cervelo S5 DISC SRAM Force Etap AXS 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
275.000.000 Instock Mua
26 Xe đạp đua Cervelo S5 DISC SRAM Red Etap AXS 2023 Xe đạp đua Cervelo S5 DISC SRAM Red Etap AXS 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
0.000 Tạm Hết Mua
27 Xe đạp đua Cervelo S5 DISC Dura Ace DI2 2023 Xe đạp đua Cervelo S5 DISC Dura Ace DI2 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
0.000 Tạm Hết Mua
28 Xe đạp đua Cervelo R5 DISC ULTEGRA DI2 R8170 2023 Xe đạp đua Cervelo R5 DISC ULTEGRA DI2 R8170 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
250.000.000 Instock Mua
29 Xe đạp đua Cervelo R5 DISC SRAM Red Etap AXS 2023 Xe đạp đua Cervelo R5 DISC SRAM Red Etap AXS 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
345.000.000 Instock Mua
30 Xe đạp đua Cervelo R5 DISC SRAM Force Etap AXS 2023 Xe đạp đua Cervelo R5 DISC SRAM Force Etap AXS 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
260.000.000 Instock Mua
31 Xe đạp đua Cervelo R5 DISC Dura Ace DI2 R9270 2023 Xe đạp đua Cervelo R5 DISC Dura Ace DI2 R9270 2023
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
335.000.000 Instock Mua
32 Xe đạp đua Cervélo R3 Ultegra 68xx 2018 Xe đạp đua Cervélo R3 Ultegra 68xx 2018
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
101.430.000 Tạm Hết Mua
33 Xe đạp đua Cervélo R3 Ultegra Di2 2018 Xe đạp đua Cervélo R3 Ultegra Di2 2018
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
140.000.000 Tạm Hết Mua
34 Xe đạp đua Cervélo R5 Dura Ace Di2 9xxx 2018 Xe đạp đua Cervélo R5 Dura Ace Di2 9xxx 2018
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
265.650.000 Tạm Hết Mua
35 Xe đạp đua Cervélo P2 105 5800 2018 Xe đạp đua Cervélo P2 105 5800 2018
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
86.940.000 Tạm Hết Mua
36 Xe đạp đua Cervélo P3 Ultegra 6800 2018 Xe đạp đua Cervélo P3 Ultegra 6800 2018
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
106.260.000 Tạm Hết Mua
37 Xe đạp đua Cervélo P3 Ultegra Di2 6870 2018 Xe đạp đua Cervélo P3 Ultegra Di2 6870 2018
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
147.315.000 Tạm Hết Mua
38 Xe đạp đua Cervélo S3 Ultegra 6800 2018 Xe đạp đua Cervélo S3 Ultegra 6800 2018
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
89.000.000 Tạm Hết Mua
39 Xe đạp đua Cervélo S3 Ultegra 680xx 2018 Xe đạp đua Cervélo S3 Ultegra 680xx 2018
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
132.825.000 Tạm Hết Mua
40 Xe đạp đua Cervélo S5 Ultegra Di2 6870 2018 Xe đạp đua Cervélo S5 Ultegra Di2 6870 2018
Cervelo.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
222.180.000 Tạm Hết Mua
       
 
TƯ VẤN BÁN HÀNG:  (028) 2253 0644 - (024) 3200 7497        Kết nối:                    
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Giới thiệu shopxedap Thông tin Khuyến mãi
Một số hình ảnh Chuỗi cửa hàng Hướng dẫn mua hàng
Tuyển dụng Hướng dẫn thanh toán
Hoạt động của TOÀN THẮNG CYCLES Phương thức chuyển hàng & Phí
Tin tức về thị trường Xe đạp Hỏi đáp thường gặp
Facebook Fanpage Bản đồ đến cửa hàng
HẬU MÃI & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG QUY ĐỊNH
Tra cứu Lịch sử đơn hàng online Quy định đổi trả hàng
Trung tâm bảo hành chính hãng Các quy định về bảo hành sản phẩm
Tra cứu Thông tin bảo hành Chính sách bảo mật
DỊCH VỤ LIÊN HỆ
Các dịch vụ xe đạp Hệ thống cửa hàng
Dịch vụ cho thuê xe đạp tại TP.HCM Liên hệ
Góp ý - khiếu nại
Sơ đồ website
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 shopxedap.vn - TOAN THANG CYCLES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

Xe dap the thao
 Xe đạp địa hình Xe đạp đua Xe đạp thể thao đường phố Xe đạp trẻ em từ 2 đến 4 tuổi Xe đạp trẻ em từ 3 đến 5 tuổi Xe đạp trẻ em từ 4 đến 7 tuổi Xe đạp trẻ em từ từ 5 đến 8 Xe đạp trẻ em từ 6 đến 11 tuổi Xe đạp Giant Xe đạp Jett Xe đạp GT Xe đạp Cannondale Xe đạp Trinx Xe đạp nhật khẩu khác Xe đạp Gấp Xe đạp BMX Xe đạp Fixed Gear Xe đạp thể thao mini Xe đạp bánh béo Xe đạp Fat Bike Xe đạp điện Bình nước - Gọng bình Bơm xe đạp Các loại đèn Yên xe - Bọc yên Chuông - Kính chiếu hậu Vè chắn bùn Đồng hồ tốc độ Đồ nghề xe đạp Chăm sóc bão dưỡng xe đạp Túi treo xe đạp - Giỏ,Rổ Pêdan - Bàn đạp Baga - Chân chống Bộ group Ghi đông - Pô tăng - Cốt yên Vỏ Ruột Đùm - Niền căm - Bánh bộ Thắng đĩa - Thắng gôm Tay nắm - Dây quấn Giò dĩa Sang đĩa Cùi đề Líp sên Dây cáp và phụ kiện Yên - Khóa yên xe đạp Sườn - Phuột Mũ bảo hiểm Áo xe đạp Quần xe đạp Quần áo bộ xe đạp Găng tay xe đạp Mắt kinh Giày dành cho xe đạp Mũ bảo hiểm xe đạp trẻ em Trang phục xe đạp khác
 
 

CÔNG TY TNHH XE ĐẠP TOÀN THẮNG
Số ĐKKD: 0312803059 - Ngày cấp: 02/06/2014
Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phú
Email: contact@shopxedap.vn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bản quyền Nội dung

DMCA.com Protection Status

CÔNG TY TNHH XE ĐẠP TOÀN THẮNG - TOAN THANG CYCLES
VPGD: 537/8B Nguyễn Oanh, P. 17, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Email: contact@shopxedap.vn    Tel: 0378.431.789 - 3960 3581 - Hà Nội Tel: (024) 3200 7497- (024) 3200.4156   
Hotline: 0914.990.479 - 0378.431.789
CÁC SHOWROOM TRỰC THUỘC CÔNG TY
HỒ CHÍ MINH
Quận Tân Bình 321 Hồng Lạc, P. 10 Tel: (028) 2253 0644
Quận 7 D36 Đường Số 1, KDC Chợ Lớn, Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q.7 Tel: (028) 3773 0419
Quận Gò Vấp 537/8B Nguyễn Oanh, P.17 Tel: (028) 3592 0679
HÀ NỘI
Quận Hà Đông 13A Khu Đấu Giá Kiến Hưng, Đường Kiến Hưng, P. Kiến Hưng Tel: (024) 3200 4156
ĐÀ NẴNG
Quận Sơn Trà 161 Trần Hưng Đạo, P. Naị Hiên Đông Tel: (023) 6374 1494
Xem thêm

 

CAM KẾT TỪ TOAN THANG CYCLES

 

 

 Cam kết bảo hành tuyệt đối khi sử dụngCam kết hài lòng tuyệt đốiGiao dịch an toàn tuyệt đối


CHẤP NHẬN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN QUA