Chat hỗ trợ
Chat ngay

Giới thiệu      Hỗ trợ     Bản đồ       Giỏ hàng        Liên hệ
     
                                                    
Tìm kiếm nâng cao Xin Chào QUÝ KHÁCH Đăng nhập


GIỎ HÀNG
THÔNG TIN MỚI
 
 BẢNG GIÁ SẢN PHẨM TRÊN SHOPXEDAP
Tìm theo thể loại:

Tìm theo thương hiệu:
Tìm theo mức giá: Giá từ: Giá đến:  
Tìm theo:trinx
STTẢnhSản phẩmGiá bán(VNĐ)Giảm giáKhoTình trạng
1 Xe đạp địa hình TrinX TX18 27.5 2020 Đen Xanh Dương Xe đạp địa hình TrinX TX18 27.5 2020 Đen Xanh Dương
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.699.000 Instock Mua
2 Xe đạp địa hình TrinX TX18 27.5_2020 Đen Đỏ Xe đạp địa hình TrinX TX18 27.5_2020 Đen Đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.699.000 Instock Mua
3 Xe đạp địa hình TrinX TX18 27.5 2020 Đen Xanh Ngọc Xe đạp địa hình TrinX TX18 27.5 2020 Đen Xanh Ngọc
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.699.000 Instock Mua
4 Xe đạp trẻ em TrinX Junior 4.0 2021 Black Gray Red Xe đạp trẻ em TrinX Junior 4.0 2021 Black Gray Red
Trinx.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp trẻ em
4.850.000 Instock Mua
5 Xe đạp trẻ em TrinX Junior 4.0 2021 Gray Blue White Xe đạp trẻ em TrinX Junior 4.0 2021 Gray Blue White
Trinx.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp trẻ em
4.850.000 Instock Mua
6 Xe đạp trẻ em TrinX Junior 4.0 2021 Yellow Black Xe đạp trẻ em TrinX Junior 4.0 2021 Yellow Black
Trinx.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp trẻ em
4.850.000 Instock Mua
7 Xe đạp đua TrinX Tempo 1.1 Dics 2020 Đen Đỏ Xe đạp đua TrinX Tempo 1.1 Dics 2020 Đen Đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
5.799.000 Instock Mua
8 Xe đạp đua TrinX Tempo 1.1 Dics 2020 Vàng chanh Xe đạp đua TrinX Tempo 1.1 Dics 2020 Vàng chanh
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
5.799.000 Instock Mua
9 Xe đạp đua TrinX Tempo 1.1 Dics 2020 Đen Xanh Dương Xe đạp đua TrinX Tempo 1.1 Dics 2020 Đen Xanh Dương
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
5.799.000 Instock Mua
10 Xe đạp địa hình TrinX M100 27.5 2021 Đen Xanh lá Xe đạp địa hình TrinX M100 27.5 2021 Đen Xanh lá
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
6.499.000 Instock Mua
11 Xe đạp địa hình TrinX M100 27.5 2021 Đen Xanh dương Xe đạp địa hình TrinX M100 27.5 2021 Đen Xanh dương
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
6.499.000 Instock Mua
12 Xe đạp trẻ em TrinX Junior 4.0 2021 Orange Yellow White Xe đạp trẻ em TrinX Junior 4.0 2021 Orange Yellow White
Trinx.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp trẻ em
4.850.000 Instock Mua
13 Xe đạp đua TRINX TEMPO1.0 2020 Đen cam Xe đạp đua TRINX TEMPO1.0 2020 Đen cam
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
5.499.000 Instock Mua
14 Xe đạp đua TRINX TEMPO1.0 2020 Đen xám Xe đạp đua TRINX TEMPO1.0 2020 Đen xám
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
5.499.000 Instock Mua
15 Xe đạp đua TRINX TEMPO1.0 2020 Đen Xanh dương Xe đạp đua TRINX TEMPO1.0 2020 Đen Xanh dương
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
5.499.000 Instock Mua
16 Xe đạp địa hình TRINX M136 2021 Xám Cam Xe đạp địa hình TRINX M136 2021 Xám Cam
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.499.000 Instock Mua
17 Xe đạp đua TrinX Tempo 1.1 Dics 2020 Bạc Xe đạp đua TrinX Tempo 1.1 Dics 2020 Bạc
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
5.799.000 Instock Mua
18 Xe đạp thể thao TRINX FREE 1.0 2020 Blue Black Xe đạp thể thao TRINX FREE 1.0 2020 Blue Black
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
5.599.000 Instock Mua
19 Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2020 Blue Black Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2020 Blue Black
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
6.599.000 Instock Mua
20 Xe đạp địa hình TrinX M116 2021 Đen cam Xe đạp địa hình TrinX M116 2021 Đen cam
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.999.000 Instock Mua
21 Xe đạp địa hình TrinX M116 2021 Đen đỏ Xe đạp địa hình TrinX M116 2021 Đen đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.999.000 Instock Mua
22 Xe đạp địa hình TrinX M116 2021 Xanh lá Xe đạp địa hình TrinX M116 2021 Xanh lá
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.999.000 Instock Mua
23 Xe đạp địa hình TRINX X1 2021 Đen xanh dương Xe đạp địa hình TRINX X1 2021 Đen xanh dương
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
9.499.000 Instock Mua
24 Xe đạp địa hình TRINX X1 2021 Đen đỏ Xe đạp địa hình TRINX X1 2021 Đen đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
9.499.000 Instock Mua
25 Xe đạp địa hình TrinX M116 2021 Đen xanh dương Xe đạp địa hình TrinX M116 2021 Đen xanh dương
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.999.000 Instock Mua
26 Xe đạp địa hình TRINX X1 2021 Xanh dương Xe đạp địa hình TRINX X1 2021 Xanh dương
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
9.499.000 Instock Mua
27 Xe đạp gấp Plenty FA207 Cam Xe đạp gấp Plenty FA207 Cam
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp xếp/gấp
5.499.000 Instock Mua
28 Xe đạp gấp Plenty FA207 Trắng xanh dương Xe đạp gấp Plenty FA207 Trắng xanh dương
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp xếp/gấp
5.499.000 Instock Mua
29 Xe đạp gấp Plenty FA207 Đen đỏ Xe đạp gấp Plenty FA207 Đen đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp xếp/gấp
5.499.000 Instock Mua
30 Xe đạp gấp Plenty FA207 Đen xanh dương Xe đạp gấp Plenty FA207 Đen xanh dương
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp xếp/gấp
5.499.000 Instock Mua
31 Xe đạp địa hình TrinX TX20 26 2021 Đen Xanh Dương Xe đạp địa hình TrinX TX20 26 2021 Đen Xanh Dương
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.950.000 Instock Mua
32 Xe đạp địa hình TrinX TX20 26 2021 Đen Đỏ Xe đạp địa hình TrinX TX20 26 2021 Đen Đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.950.000 Instock Mua
33 Xe đạp địa hình TrinX TX04 2021 Đen Đỏ Xe đạp địa hình TrinX TX04 2021 Đen Đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
4.350.000 Instock Mua
34 Xe đạp địa hình TrinX TX04 2021 Đen Xanh Dương Xe đạp địa hình TrinX TX04 2021 Đen Xanh Dương
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
4.350.000 Instock Mua
35 Xe đạp địa hình TRINX M136 2021 Đen xanh dương Xe đạp địa hình TRINX M136 2021 Đen xanh dương
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.499.000 Instock Mua
36 Xe đạp địa hình TRINX M136 2021 Đỏ Xe đạp địa hình TRINX M136 2021 Đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.499.000 Instock Mua
37 Xe đạp địa hình TRINX M136 2021 Đen xám đỏ Xe đạp địa hình TRINX M136 2021 Đen xám đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.499.000 Instock Mua
38 Xe đạp thể thao Battle Cyclone R2000 Black Yellow Xe đạp thể thao Battle Cyclone R2000 Black Yellow
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
5.199.000 Instock Mua
39 Xe đạp thể thao TRINX FREE 1.0 2020 Black Red Xe đạp thể thao TRINX FREE 1.0 2020 Black Red
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
5.599.000 Instock Mua
40 Xe đạp thể thao TRINX FREE 1.0 2020 Silver Orange Xe đạp thể thao TRINX FREE 1.0 2020 Silver Orange
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
5.599.000 Instock Mua
41  Xe đạp địa hình Keysto 26 KA008 Nhôm Đen đỏ Xe đạp địa hình Keysto 26 KA008 Nhôm Đen đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.799.000 750.000 Instock Mua
42 Xe đạp địa hình Keysto 26 KA008 Nhôm Xám cam Xe đạp địa hình Keysto 26 KA008 Nhôm Xám cam
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.799.000 750.000 Instock Mua
43 Xe đạp địa hình KEYSTO 24 KS007 Trắng đỏ Xe đạp địa hình KEYSTO 24 KS007 Trắng đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
3.750.000 Instock Mua
44 Xe đạp địa hình KEYSTO 24 KS007 Đen xanh lá Xe đạp địa hình KEYSTO 24 KS007 Đen xanh lá
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
3.750.000 Instock Mua
45 Xe đạp địa hình KEYSTO 24 KS007 Đen xanh dương Xe đạp địa hình KEYSTO 24 KS007 Đen xanh dương
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
3.750.000 Instock Mua
46 Xe đạp trẻ em TrinX Junior 3.0 2020 Red white Xe đạp trẻ em TrinX Junior 3.0 2020 Red white
Trinx.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp trẻ em
4.099.000 Instock Mua
47 Xe đạp địa hình KEYSTO 26 KS007 Đen xanh lá Xe đạp địa hình KEYSTO 26 KS007 Đen xanh lá
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
3.850.000 1.000.000 Instock Mua
48 Xe đạp địa hình KEYSTO 26 KS007 Đen xanh dương Xe đạp địa hình KEYSTO 26 KS007 Đen xanh dương
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
3.850.000 1.000.000 Instock Mua
49 Xe đạp địa hình KEYSTO 26 KS007 Trắng Đỏ Xe đạp địa hình KEYSTO 26 KS007 Trắng Đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
3.850.000 1.000.000 Instock Mua
50 Xe đạp địa hình KEYSTO 24 KS007 Đen đỏ Xe đạp địa hình KEYSTO 24 KS007 Đen đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
3.750.000 Instock Mua
51 Xe đạp địa hình KEYSTO 26 KS007 Đen đỏ Xe đạp địa hình KEYSTO 26 KS007 Đen đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
3.850.000 800.000 Instock Mua
52 Xe đạp địa hình TRINX TX28 2021 Đen đỏ Xe đạp địa hình TRINX TX28 2021 Đen đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
9.499.000 Instock Mua
53 Xe đạp địa hình TRINX TX28 2021 Đen xanh lá Xe đạp địa hình TRINX TX28 2021 Đen xanh lá
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
9.499.000 Instock Mua
54 Xe đạp địa hình TRINX TX28 2021 Xám đỏ Xe đạp địa hình TRINX TX28 2021 Xám đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
9.499.000 Instock Mua
55 Xe đạp gấp TrinX LIFE 2.0 2020 Đen Đỏ Xe đạp gấp TrinX LIFE 2.0 2020 Đen Đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp xếp/gấp
5.499.000 Instock Mua
56 Xe đạp gấp TrinX LIFE 2.0 2020 Xanh dương Xe đạp gấp TrinX LIFE 2.0 2020 Xanh dương
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp xếp/gấp
5.499.000 Tạm Hết Mua
57 Xe đạp địa hình TRINX  M600 ELITE 2020 Đen Xanh dương Xe đạp địa hình TRINX M600 ELITE 2020 Đen Xanh dương
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
6.899.000 Tạm Hết Mua
58 Xe đạp địa hình TrinX TX18 26 2020 Đen Xanh Dương Xe đạp địa hình TrinX TX18 26 2020 Đen Xanh Dương
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.499.000 Instock Mua
59 Xe đạp địa hình TrinX TX16 26 2020 Xám Đỏ Xe đạp địa hình TrinX TX16 26 2020 Xám Đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.999.000 Instock Mua
60 Xe đạp địa hình TrinX TX16 26 2020 Đen Đỏ Xe đạp địa hình TrinX TX16 26 2020 Đen Đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.999.000 Instock Mua
61 Xe đạp địa hình TrinX TX04 2020 Đen Vàng Xe đạp địa hình TrinX TX04 2020 Đen Vàng
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
4.350.000 Instock Mua
62 Xe đạp địa hình TrinX TX20 27.5 2020 Xám Đỏ Xe đạp địa hình TrinX TX20 27.5 2020 Xám Đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.950.000 Tạm Hết Mua
63 Xe đạp địa hình TrinX TX20 27.5 2020 Đen Xanh Dương Xe đạp địa hình TrinX TX20 27.5 2020 Đen Xanh Dương
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.950.000 Tạm Hết Mua
64 Xe đạp địa hình TrinX TX20 27.5 2020 Đen Đỏ Xe đạp địa hình TrinX TX20 27.5 2020 Đen Đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.950.000 Tạm Hết Mua
65 Xe đạp địa hình TrinX TX18 27.5 2020 Xám Đỏ Xe đạp địa hình TrinX TX18 27.5 2020 Xám Đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.699.000 Tạm Hết Mua
66 Xe đạp địa hình TrinX TX16 27.5 2020 Xám Đỏ Xe đạp địa hình TrinX TX16 27.5 2020 Xám Đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.200.000 Tạm Hết Mua
67 Xe đạp địa hình TrinX TX16 27.52020 Đen Xanh Dương Xe đạp địa hình TrinX TX16 27.52020 Đen Xanh Dương
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.200.000 Tạm Hết Mua
68 Xe đạp địa hình TrinX TX16 27.5 2020 Đen Đỏ Xe đạp địa hình TrinX TX16 27.5 2020 Đen Đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.200.000 Tạm Hết Mua
69 Xe đạp địa hình TrinX TX04 2020 Đen Cam Xe đạp địa hình TrinX TX04 2020 Đen Cam
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
4.350.000 Tạm Hết Mua
70 Xe đạp địa hình TrinX TX04 2020 Đen Xanh lá Xe đạp địa hình TrinX TX04 2020 Đen Xanh lá
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
4.350.000 Tạm Hết Mua
71 Xe đạp địa hình TRINX Elite D500 2020 Gray Orange Xe đạp địa hình TRINX Elite D500 2020 Gray Orange
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
8.199.000 301.000 Instock Mua
72 Xe đạp địa hình TRINX Elite X7 2020 Black Red Xe đạp địa hình TRINX Elite X7 2020 Black Red
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
11.499.000 501.000 Tạm Hết Mua
73 Xe đạp địa hình TRINX Elite D700 2020 Black Green Xe đạp địa hình TRINX Elite D700 2020 Black Green
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
9.499.000 501.000 Tạm Hết Mua
74 Xe đạp địa hình TRINX Elite X7 2020 Orange Black Xe đạp địa hình TRINX Elite X7 2020 Orange Black
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
11.499.000 501.000 Tạm Hết Mua
75 Xe đạp địa hình TRINX Elite D500 2020 Blue White Xe đạp địa hình TRINX Elite D500 2020 Blue White
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
8.199.000 301.000 Tạm Hết Mua
76 Xe đạp địa hình TRINX Elite D700 2020 Red Black Xe đạp địa hình TRINX Elite D700 2020 Red Black
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
9.499.000 501.000 Tạm Hết Mua
77 Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2020 Matt Black Blue Silver Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2020 Matt Black Blue Silver
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
6.599.000 Instock Mua
78 Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2020 Matt Gray Black Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2020 Matt Gray Black
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
6.599.000 Instock Mua
79 Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2020 Orange Black Gray Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2020 Orange Black Gray
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
6.599.000 Tạm Hết Mua
80 Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2020 Matt Black Red Silver Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2020 Matt Black Red Silver
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
6.599.000 Instock Mua
81 Xe đạp địa hình TrinX TX04 2020 Đen Xanh Dương Xe đạp địa hình TrinX TX04 2020 Đen Xanh Dương
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
4.350.000 Tạm Hết Mua
82 Xe đạp trẻ em TrinX Junior 1.0 2020 White Gray Xe đạp trẻ em TrinX Junior 1.0 2020 White Gray
Trinx.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp trẻ em
3.850.000 Instock Mua
83 Xe đạp trẻ em TrinX Junior 1.0 2020 Blue Green Xe đạp trẻ em TrinX Junior 1.0 2020 Blue Green
Trinx.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp trẻ em
3.850.000 Instock Mua
84 Xe đạp trẻ em TrinX Junior 1.0 2020 Orange Black Xe đạp trẻ em TrinX Junior 1.0 2020 Orange Black
Trinx.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp trẻ em
3.850.000 Instock Mua
85 Xe đạp trẻ em TrinX Junior 1.0 2020 Cyan Pink Xe đạp trẻ em TrinX Junior 1.0 2020 Cyan Pink
Trinx.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp trẻ em
3.850.000 Instock Mua
86 Xe đạp trẻ em TrinX Junior 1.0 2020 Red White Xe đạp trẻ em TrinX Junior 1.0 2020 Red White
Trinx.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp trẻ em
3.850.000 Instock Mua
87 Xe đạp trẻ em TrinX Junior 1.0 2020 Black Red Xe đạp trẻ em TrinX Junior 1.0 2020 Black Red
Trinx.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp trẻ em
3.850.000 Instock Mua
88 Xe đạp đua TRINX TEMPO3.0 2019 Đen Xám Xe đạp đua TRINX TEMPO3.0 2019 Đen Xám
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
8.799.000 Tạm Hết Mua
89 Xe đạp đua TRINX TEMPO3.0 2019 Đen đỏ Xe đạp đua TRINX TEMPO3.0 2019 Đen đỏ
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
8.799.000 Tạm Hết Mua
90 Xe đạp thể thao TRINX FREE 1.0 2019 Silver Orange Xe đạp thể thao TRINX FREE 1.0 2019 Silver Orange
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
5.599.000 Tạm Hết Mua
91 Xe đạp địa hình TrinX TX20 2018 Black Orange Xe đạp địa hình TrinX TX20 2018 Black Orange
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.450.000 Tạm Hết Mua
92 Xe đạp thể thao TRINX FREE 1.0 2019 Black White Red Xe đạp thể thao TRINX FREE 1.0 2019 Black White Red
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
5.599.000 Tạm Hết Mua
93 Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2019 Silver Orange Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2019 Silver Orange
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
6.599.000 Tạm Hết Mua
94 Xe đạp địa hình TrinX TX18 2019 Gray Black Red Xe đạp địa hình TrinX TX18 2019 Gray Black Red
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.200.000 Instock Mua
95 Xe đạp địa hình TrinX TX18 2019 Black Red Matt Xe đạp địa hình TrinX TX18 2019 Black Red Matt
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.200.000 Instock Mua
96 Xe đạp trẻ em TRINX JUNIOR1.0 2019 Blue Yellow Xe đạp trẻ em TRINX JUNIOR1.0 2019 Blue Yellow
Trinx.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp trẻ em
3.299.000 Instock Mua
97 Túi treo 2 ngăn chính hãng hiệu TrinX Túi treo 2 ngăn chính hãng hiệu TrinX
Trinx
160.000 Tạm Hết Mua
98 Xe đạp trẻ em TRINX JUNIOR1.0 2019 Red White Orange Xe đạp trẻ em TRINX JUNIOR1.0 2019 Red White Orange
Trinx.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp trẻ em
3.299.000 Tạm Hết Mua
99 Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2019 Black White Red Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2019 Black White Red
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
6.599.000 Tạm Hết Mua
100 Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2019 Black White Blue Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2019 Black White Blue
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
6.599.000 Tạm Hết Mua
101 Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2019 Grey Black Blue Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2019 Grey Black Blue
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
6.599.000 Tạm Hết Mua
102 Xe đạp địa hình TrinX TX14 2019 Black Orange Xe đạp địa hình TrinX TX14 2019 Black Orange
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.850.000 Instock Mua
103 Xe đạp địa hình TrinX TX14 2019 White Red Xe đạp địa hình TrinX TX14 2019 White Red
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.850.000 Instock Mua
104 Xe đạp địa hình TrinX TX20 2018 Black Green Xe đạp địa hình TrinX TX20 2018 Black Green
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.450.000 Tạm Hết Mua
105 Xe đạp địa hình TrinX TX16 2019 Black Blue Xe đạp địa hình TrinX TX16 2019 Black Blue
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.950.000 Tạm Hết Mua
106 Xe đạp địa hình TRINX DVR D500 ELITE 2019 Black Yellow Xe đạp địa hình TRINX DVR D500 ELITE 2019 Black Yellow
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
6.699.000 Tạm Hết Mua
107 Xe đạp địa hình TRINX DVR D500 ELITE 2019 Blue Orange Xe đạp địa hình TRINX DVR D500 ELITE 2019 Blue Orange
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
6.699.000 Tạm Hết Mua
108 Xe đạp địa hình TRINX Elite D700 2019 Black Red Xe đạp địa hình TRINX Elite D700 2019 Black Red
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
8.499.000 501.000 Tạm Hết Mua
109 Xe đạp địa hình TRINX Elite D700 2019 Black Green Xe đạp địa hình TRINX Elite D700 2019 Black Green
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
8.499.000 501.000 Tạm Hết Mua
110 Xe đạp đua TrinX Climber 1.0 2019 Gray Red Xe đạp đua TrinX Climber 1.0 2019 Gray Red
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
7.499.000 501.000 Tạm Hết Mua
111 Xe đạp đua TrinX Climber 1.0 2019 Blue White Xe đạp đua TrinX Climber 1.0 2019 Blue White
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
7.499.000 501.000 Tạm Hết Mua
112 Xe đạp đua TrinX Climber 1.0 2019 Black Blue Xe đạp đua TrinX Climber 1.0 2019 Black Blue
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
7.499.000 501.000 Tạm Hết Mua
113 Xe đạp đua TrinX Climber 1.0 2019 Black Red Xe đạp đua TrinX Climber 1.0 2019 Black Red
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
7.499.000 501.000 Tạm Hết Mua
114 Xe đạp đua TrinX Climber 2.0 2019 Green Orange Xe đạp đua TrinX Climber 2.0 2019 Green Orange
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
9.499.000 501.000 Tạm Hết Mua
115 Xe đạp đua TrinX Climber 2.0 2019 Black Red Xe đạp đua TrinX Climber 2.0 2019 Black Red
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
9.499.000 501.000 Tạm Hết Mua
116 Xe đạp đua TrinX Climber 2.0 2019 Silver Green Xe đạp đua TrinX Climber 2.0 2019 Silver Green
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
9.499.000 501.000 Tạm Hết Mua
117 Xe đạp đua TrinX Climber 2.0 2019 Black Blue Xe đạp đua TrinX Climber 2.0 2019 Black Blue
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
9.499.000 501.000 Tạm Hết Mua
118 Xe đạp trẻ em TRINX JUNIOR1.0 2019 Black Red Xe đạp trẻ em TRINX JUNIOR1.0 2019 Black Red
Trinx.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp trẻ em
3.299.000 Tạm Hết Mua
119 Xe đạp địa hình TrinX TX16 2019 Black Green Xe đạp địa hình TrinX TX16 2019 Black Green
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.950.000 Tạm Hết Mua
120 Xe đạp địa hình TrinX TX16 2019 Black White Xe đạp địa hình TrinX TX16 2019 Black White
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.950.000 Tạm Hết Mua
121 Xe đạp địa hình TrinX TX16 2019 Black Gray Blue Xe đạp địa hình TrinX TX16 2019 Black Gray Blue
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.950.000 Tạm Hết Mua
122 Xe đạp địa hình TrinX TX18 2019 Black Blue Matt Xe đạp địa hình TrinX TX18 2019 Black Blue Matt
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.200.000 Instock Mua
123 Xe đạp địa hình TrinX TX18 2019 White Red Xe đạp địa hình TrinX TX18 2019 White Red
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.200.000 Instock Mua
124 Xe đạp địa hình TRINX DVR D700 2019 Xe đạp địa hình TRINX DVR D700 2019
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
8.499.000 501.000 Tạm Hết Mua
125 Xe đạp trẻ em TRINX JUNIOR1.0 2019 Black White Green Xe đạp trẻ em TRINX JUNIOR1.0 2019 Black White Green
Trinx.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp trẻ em
3.299.000 Tạm Hết Mua
126 Xe đạp city Trinx Free 2.0 2018 Black Red Full Xe đạp city Trinx Free 2.0 2018 Black Red Full
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
5.950.000 Tạm Hết Mua
127 Xe đạp địa hình TrinX TX14 2019 Black Blue Xe đạp địa hình TrinX TX14 2019 Black Blue
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.850.000 Instock Mua
128 Xe đạp địa hình TrinX TX14 2019 Black Red Xe đạp địa hình TrinX TX14 2019 Black Red
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.850.000 Instock Mua
129 Xe đạp thể thao TRINX FREE 1.0 2019 Black Green Xe đạp thể thao TRINX FREE 1.0 2019 Black Green
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
5.599.000 Tạm Hết Mua
130 Xe đạp thể thao TRINX FREE 1.0 2019 Black Red Xe đạp thể thao TRINX FREE 1.0 2019 Black Red
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
5.599.000 Tạm Hết Mua
131 Xe đạp thể thao TRINX FREE 1.0 2019 Black Blue Xe đạp thể thao TRINX FREE 1.0 2019 Black Blue
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
5.599.000 Tạm Hết Mua
132 Xe đạp thể thao TRINX FREE 1.0 2019 Gray Orange Xe đạp thể thao TRINX FREE 1.0 2019 Gray Orange
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
5.599.000 Tạm Hết Mua
133 Xe đạp gấp Low Carbon GXP8 Disc 2019 Black White Xe đạp gấp Low Carbon GXP8 Disc 2019 Black White
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp xếp/gấp
5.299.000 301.000 Tạm Hết Mua
134 Xe đạp gấp Low Carbon GXP8 Disc 2019 Dark Red Xe đạp gấp Low Carbon GXP8 Disc 2019 Dark Red
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp xếp/gấp
5.299.000 301.000 Tạm Hết Mua
135 Xe đạp gấp Low Carbon GXP8 Disc 2019 Yellow Gray Xe đạp gấp Low Carbon GXP8 Disc 2019 Yellow Gray
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp xếp/gấp
5.299.000 301.000 Tạm Hết Mua
136 Xe đạp gấp Low Carbon GXP8 Disc 2019 Red White Xe đạp gấp Low Carbon GXP8 Disc 2019 Red White
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp xếp/gấp
5.299.000 301.000 Tạm Hết Mua
137 Xe đạp trẻ em TRINX JUNIOR1.0 2019 Black White Orange Xe đạp trẻ em TRINX JUNIOR1.0 2019 Black White Orange
Trinx.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp trẻ em
3.299.000 Tạm Hết Mua
138 Xe đạp trẻ em TRINX JUNIOR1.0 2019 Black White Red Xe đạp trẻ em TRINX JUNIOR1.0 2019 Black White Red
Trinx.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp trẻ em
3.299.000 Tạm Hết Mua
139 Xe đạp trẻ em TRINX JUNIOR1.0 2019 Red Yellow Xe đạp trẻ em TRINX JUNIOR1.0 2019 Red Yellow
Trinx.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp trẻ em
3.299.000 Tạm Hết Mua
140 Xe đạp trẻ em TRINX JUNIOR1.0 2019 Blue White Yellow Xe đạp trẻ em TRINX JUNIOR1.0 2019 Blue White Yellow
Trinx.Xe đạp nhập khẩu.Xe đạp trẻ em
3.299.000 Tạm Hết Mua
141 Xe đạp địa hình TrinX TX18 2018 Black Red Xe đạp địa hình TrinX TX18 2018 Black Red
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.699.000 Tạm Hết Mua
142 Xe đạp địa hình TrinX TX18 2018 White Red Xe đạp địa hình TrinX TX18 2018 White Red
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.699.000 Tạm Hết Mua
143 Xe đạp địa hình TrinX TX20 2018 Black Red Xe đạp địa hình TrinX TX20 2018 Black Red
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.450.000 Tạm Hết Mua
144 Xe đạp gấp Low Carbon GX06V 2019 Yellow Black Xe đạp gấp Low Carbon GX06V 2019 Yellow Black
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp xếp/gấp
3.699.000 Tạm Hết Mua
145 Xe đạp gấp Low Carbon GX06V 2019 Red White Xe đạp gấp Low Carbon GX06V 2019 Red White
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp xếp/gấp
3.699.000 Tạm Hết Mua
146 Xe đạp gấp Low Carbon GX06V 2019 Blue White Xe đạp gấp Low Carbon GX06V 2019 Blue White
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp xếp/gấp
3.699.000 Tạm Hết Mua
147 Xe đạp gấp Low Carbon GX06V 2019 Black Yellow Xe đạp gấp Low Carbon GX06V 2019 Black Yellow
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp xếp/gấp
3.699.000 Tạm Hết Mua
148 Xe đạp địa hình TrinX TX20 2018 Silver Black Xe đạp địa hình TrinX TX20 2018 Silver Black
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.450.000 Tạm Hết Mua
149 Xe đạp địa hình TrinX TX16 2018 Black Blue Xe đạp địa hình TrinX TX16 2018 Black Blue
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.199.000 Tạm Hết Mua
150 Xe đạp trẻ em TrinX Smart Rider 14 Pink Xe đạp trẻ em TrinX Smart Rider 14 Pink
Trinx.Xe đạp trẻ em
2.750.000 Tạm Hết Mua
151 Sừng trâu xe đạp MTB hiệu TrinX(cặp) Sừng trâu xe đạp MTB hiệu TrinX(cặp)
Trinx
150.000 Instock Mua
152 Tất mang giầy xe đạp hiệu TrinX Tất mang giầy xe đạp hiệu TrinX
Trinx
180.000 Instock Mua
153 Cọc yên xe đạp hiêụ UNO 28.6x300mm Cọc yên xe đạp hiêụ UNO 28.6x300mm
Trinx
250.000 Instock Mua
154 Cọc yên xe đạp hiêụ TrinX 28.6x300mm Cọc yên xe đạp hiêụ TrinX 28.6x300mm
Trinx
200.000 Instock Mua
155 Cọc yên xe đạp hiêụ TrinX 27.2x300mm thường Cọc yên xe đạp hiêụ TrinX 27.2x300mm thường
Trinx
80.000 Instock Mua
156 Yên xe đạp thể thao Road hiệu TrinX Yên xe đạp thể thao Road hiệu TrinX
Trinx
400.000 Instock Mua
157 Cọc yên xe đạp hiêụ TrinX 27.2x300mm có nắp Cọc yên xe đạp hiêụ TrinX 27.2x300mm có nắp
Trinx
150.000 Instock Mua
158 Xe đạp thời trang Low-Carbon City Bike 026 2018 Cream Xe đạp thời trang Low-Carbon City Bike 026 2018 Cream
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
4.899.000 501.000 Tạm Hết Mua
159 Xe đạp thời trang Low-Carbon City Bike 026 2018 White Xe đạp thời trang Low-Carbon City Bike 026 2018 White
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
4.899.000 501.000 Tạm Hết Mua
160 Xe đạp thời trang Low-Carbon City Bike 026 2018 Blue Xe đạp thời trang Low-Carbon City Bike 026 2018 Blue
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
4.899.000 501.000 Tạm Hết Mua
161 Xe đạp thời trang Low-Carbon City Bike 026 2018 Red Xe đạp thời trang Low-Carbon City Bike 026 2018 Red
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
4.899.000 501.000 Instock Mua
162 Xe đạp địa hình TrinX TX20 2018 Black Orange Xe đạp địa hình TrinX TX20 2018 Black Orange
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.450.000 Tạm Hết Mua
163 Xe đạp địa hình TrinX TX18 2018 Black Green Xe đạp địa hình TrinX TX18 2018 Black Green
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.699.000 Tạm Hết Mua
164 Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2018 Black Grey Blue Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2018 Black Grey Blue
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
5.950.000 Tạm Hết Mua
165 Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2018 Black Grey Red Xe đạp thể thao TRINX FREE 2.0 2018 Black Grey Red
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp nhập khẩu
5.950.000 Tạm Hết Mua
166 Xe đạp địa hình TrinX TX18 2018 Xe đạp địa hình TrinX TX18 2018
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
4.699.000 Tạm Hết Mua
167 Xe đạp địa hình TrinX TX20 2018 Xe đạp địa hình TrinX TX20 2018
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
5.450.000 Tạm Hết Mua
168 Xe đạp gấp LIFE 1.0 2018 Grey/Black Yellow Xe đạp gấp LIFE 1.0 2018 Grey/Black Yellow
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp xếp/gấp
3.650.000 Tạm Hết Mua
169 Xe đạp gấp LIFE 1.0 2018 Black/Grey Red Xe đạp gấp LIFE 1.0 2018 Black/Grey Red
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp xếp/gấp
3.650.000 Tạm Hết Mua
170 Xe đạp địa hình trợ lực TRINX X-TREME X1E Black Red 2018 Xe đạp địa hình trợ lực TRINX X-TREME X1E Black Red 2018
Trinx.Xe đạp thể thao.Xe đạp địa hình.Xe đạp nhập khẩu
21.999.000 3.001.000 Tạm Hết Mua
171 Xe đạp địa hình trợ lực TRINX X-TREME X1E Black Blue 2018