Chat hỗ trợ
Chat ngay

Giới thiệu      Hỗ trợ     Bản đồ       Giỏ hàng        Liên hệ
     
                                                        
Tìm kiếm nâng cao Xin Chào QUÝ KHÁCH Đăng nhập


GIỎ HÀNG
SO SÁNH
THÔNG TIN MỚI
 
Vỏ Ruột
Sắp xếp theo: Theo Hãng SX | Giá tăng dần | Giá giảm dần
Có tổng cộng 86 sản phẩm
 

Vỏ xe đạp Road CST kích thướt 700x38
Vỏ xe đạp Road CST kích thướt 700x38
320.000

Lốp Xe Đạp INNOVA PRO COBRA 26x2.0 (Gấp gọn)
Lốp Xe Đạp INNOVA PRO COBRA 26x2.0 (Gấp gọn)
450.000

Vỏ xe đạp Continental Ultra Sport III (700c)
Vỏ xe đạp Continental Ultra Sport III (700c)
750.000

Vỏ xe đạp Deli Ultra Flex-Pro 700x25c gấp
Vỏ xe đạp Deli Ultra Flex-Pro 700x25c gấp
390.000

Vỏ xe đạp Deli Aramid kích thướt 700x23c gấp
Vỏ xe đạp Deli Aramid kích thướt 700x23c gấp
500.000

Ruột xe đạp Maxxis 26x1.5/2.5 van dài 48mm(Mỹ)
Ruột xe đạp Maxxis 26x1.5/2.5 van dài 48mm(Mỹ)
160.000

Ruột xe đạp Maxxis 29x1.9/2.35 van dài 48mm(Pháp)
Ruột xe đạp Maxxis 29x1.9/2.35 van dài 48mm(Pháp)
220.000

Ruột xe đạp Maxxis 27.5x1.9/2.35 van dài 48mm(Pháp)
Ruột xe đạp Maxxis 27.5x1.9/2.35 van dài 48mm(Pháp)
200.000

Vỏ xe đạp MTB CST B-Fast kích thướt 27.5x 1.95
Vỏ xe đạp MTB CST B-Fast kích thướt 27.5x 1.95
360.000

Vỏ xe đạp MTB CST All Terrains kích thướt 26 x 1.95
Vỏ xe đạp MTB CST All Terrains kích thướt 26 x 1.95
320.000

Ruột xe đạp Maxxis Ultralight 700x23c F/V dài 80mm(Pháp)
Ruột xe đạp Maxxis Ultralight 700x23c F/V dài 80mm(Pháp)
240.000

Vỏ xe đạp Continental Grand Sport Race 700cx23 (Chống đinh)
Vỏ xe đạp Continental Grand Sport Race 700cx23 (Chống đinh)
850.000

Vỏ xe đạp Deli Ultra Flex-Pro 700x23c gấp
Vỏ xe đạp Deli Ultra Flex-Pro 700x23c gấp
380.000

Vỏ xe đạp Maxxis kích thướt 27.5x2.1
Vỏ xe đạp Maxxis kích thướt 27.5x2.1
590.000

Vỏ xe đạp hiệu Kenda 700x23
Vỏ xe đạp hiệu Kenda 700x23
150.000

Vỏ xe đạp hiệu Kenda 700x28
Vỏ xe đạp hiệu Kenda 700x28
160.000

Vỏ xe đạp hiệu Kenda 700x35
Vỏ xe đạp hiệu Kenda 700x35
190.000

Vỏ xe đạp hiệu Kenda 700x38
Vỏ xe đạp hiệu Kenda 700x38
200.000

Ruột xe đạp Deli Tire FV 26x1.75/2.125 dài 43mm(Pháp)
Ruột xe đạp Deli Tire FV 26x1.75/2.125 dài 43mm(Pháp)
100.000

Vỏ xe đạp hiệu Kenda 700x23 Nhập khẩu
Vỏ xe đạp hiệu Kenda 700x23 Nhập khẩu
200.000

Vỏ xe đạp hiệu Deli Tire 700x35
Vỏ xe đạp hiệu Deli Tire 700x35
190.000

Vỏ xe đạp hiệu Deli Tire 700x28
Vỏ xe đạp hiệu Deli Tire 700x28
160.000

Vỏ xe đạp Kenda nhập khẩu 24x1.95
Vỏ xe đạp Kenda nhập khẩu 24x1.95
240.000

Vỏ xe đạp Maxxis kích thướt 27.5x1.95
Vỏ xe đạp Maxxis kích thướt 27.5x1.95
590.000

Vỏ xe đạp Maxxis kích thướt 26x1.95
Vỏ xe đạp Maxxis kích thướt 26x1.95
560.000

Vỏ xe đạp Maxxis kích thướt 27.5x2.2
Vỏ xe đạp Maxxis kích thướt 27.5x2.2
590.000

Vỏ Deli Kích thướt 27.5x1.75 gai trơn
Vỏ Deli Kích thướt 27.5x1.75 gai trơn
280.000

Vỏ Kenda Kích thướt 26x1.95 tanh cứng(các loại)
Vỏ Kenda Kích thướt 26x1.95 tanh cứng(các loại)
260.000

Ruột Deli 27.5x17.5/2.125 A/V dài 48mm(Mỹ)
Ruột Deli 27.5x17.5/2.125 A/V dài 48mm(Mỹ)
150.000

Vỏ xe đạp Deli Ultra Flex-Pro 700x23c gấp
Vỏ xe đạp Deli Ultra Flex-Pro 700x23c gấp
380.000

Vỏ xe đạp Deli kích thướt 700x23c
Vỏ xe đạp Deli kích thướt 700x23c
160.000

Ruột xe đạp Maxxis Ultralight 700x18/25c F/V dài 60mm(Pháp)
Ruột xe đạp Maxxis Ultralight 700x18/25c F/V dài 60mm(Pháp)
220.000

Ruột xe đạp Kenda 24x1.375 A/V (1-3/8) dài 32mm(Mỹ)
Ruột xe đạp Kenda 24x1.375 A/V (1-3/8) dài 32mm(Mỹ)
100.000

Vỏ xe đạp Maxxis Free Flow 26x1.95 gấp
Vỏ xe đạp Maxxis Free Flow 26x1.95 gấp
650.000

Vỏ xe đạp Maxxis kích thướt 27.5x1.95 gấp
Vỏ xe đạp Maxxis kích thướt 27.5x1.95 gấp
850.000

Ruột Kenda 24x1.9/2.125 A/V dài 32mm(Mỹ)
Ruột Kenda 24x1.9/2.125 A/V dài 32mm(Mỹ)
100.000

Ruột xe đạp Kenda 24x1.5/1.75 A/V dài 32mm(Mỹ)
Ruột xe đạp Kenda 24x1.5/1.75 A/V dài 32mm(Mỹ)
100.000

Ruột Kenda 26x1.9/2.125 F/V dài 48mm(Pháp)
Ruột Kenda 26x1.9/2.125 F/V dài 48mm(Pháp)
100.000

Ruột Kenda 26x1.9/2.125 A/V dài 48mm(Mỹ)
Ruột Kenda 26x1.9/2.125 A/V dài 48mm(Mỹ)
100.000

Ruột Kenda 26x2.3/2.4 A/V dài 48mm(Mỹ)
Ruột Kenda 26x2.3/2.4 A/V dài 48mm(Mỹ)
150.000

Ruột Kenda 29x1.9/2.3 F/V dài 48mm(Pháp)
Ruột Kenda 29x1.9/2.3 F/V dài 48mm(Pháp)
220.000

Ruột Kenda 29x1.9/2.3 A/V dài 48mm(Mỹ)
Ruột Kenda 29x1.9/2.3 A/V dài 48mm(Mỹ)
220.000

Ruột Kenda 27.5x1.5/1.75 A/V dài 48mm(Mỹ)
Ruột Kenda 27.5x1.5/1.75 A/V dài 48mm(Mỹ)
130.000

Ruột Kenda 27.5x1.5/1.75 F/V dài 48mm(Pháp)
Ruột Kenda 27.5x1.5/1.75 F/V dài 48mm(Pháp)
130.000

Ruột Kenda 27.5x1.9/2.125 F/V dài 48mm(Pháp)
Ruột Kenda 27.5x1.9/2.125 F/V dài 48mm(Pháp)
120.000

Ruột Kenda 27.5x1.9/2.125 A/V dài 48mm(Mỹ)
Ruột Kenda 27.5x1.9/2.125 A/V dài 48mm(Mỹ)
120.000

Ruột Kenda 26x1.25/1.5 F/V dài 48mm(Pháp)
Ruột Kenda 26x1.25/1.5 F/V dài 48mm(Pháp)
100.000

Ruột Kenda 26x1.5/1.75 A/V dài 48mm(Mỹ)
Ruột Kenda 26x1.5/1.75 A/V dài 48mm(Mỹ)
100.000

Ruột Kenda 26x1.5/1.75 F/V dài 48mm(Pháp)
Ruột Kenda 26x1.5/1.75 F/V dài 48mm(Pháp)
100.000

Ruột Kenda 700x28/32 F/V dài 60mm(Pháp)
Ruột Kenda 700x28/32 F/V dài 60mm(Pháp)
120.000

Ruột Kenda 700x23/25 F/V dài 80mm(Pháp)
Ruột Kenda 700x23/25 F/V dài 80mm(Pháp)
130.000

Ruột Kenda 700x23/25 F/V dài 60mm(Pháp)
Ruột Kenda 700x23/25 F/V dài 60mm(Pháp)
120.000

Ruột xe đạp Kenda 700x18/23c F/V dài 60mm(Pháp)
Ruột xe đạp Kenda 700x18/23c F/V dài 60mm(Pháp)
120.000

Ruột xe đạp Kenda 700x18/23c F/V dài 80mm(Pháp)
Ruột xe đạp Kenda 700x18/23c F/V dài 80mm(Pháp)
130.000

Ruột xe đạp Kenda 700x18/23c AV dài 48mm(Mỹ)
Ruột xe đạp Kenda 700x18/23c AV dài 48mm(Mỹ)
100.000

Ruột xe đạp Kenda 700x18/23c AV dài 60mm(Mỹ)
Ruột xe đạp Kenda 700x18/23c AV dài 60mm(Mỹ)
110.000

Ruột Kenda 700x28/32 AV dài 48mm (Van mỹ)
Ruột Kenda 700x28/32 AV dài 48mm (Van mỹ)
110.000

Ruột Kenda 700x28/32 AV dài 60mm (Mỹ)
Ruột Kenda 700x28/32 AV dài 60mm (Mỹ)
110.000

Vỏ xe đạp hiệu Kenda 700x32
Vỏ xe đạp hiệu Kenda 700x32
180.000

Vỏ xe đạp road Kenda Kriterium 700x23 gấp
Vỏ xe đạp road Kenda Kriterium 700x23 gấp
350.000

Vỏ xe đạp road Maxxis Dolomites 700x23 gấp
Vỏ xe đạp road Maxxis Dolomites 700x23 gấp
450.000

Vỏ xe đạp road Deli Flex-Pro SA-205 700x23 gấp
Vỏ xe đạp road Deli Flex-Pro SA-205 700x23 gấp
250.000

Vỏ xe đạp Kenda 26x1.5
Vỏ xe đạp Kenda 26x1.5
180.000

Vỏ road Maxxis 700x23
Vỏ road Maxxis 700x23
360.000

Vỏ xe đạp kenda size 24x1.95
Vỏ xe đạp kenda size 24x1.95
150.000

Vỏ xe đạp Zipp 700x23
Vỏ xe đạp Zipp 700x23
800.000

Dây tim vành Risk 700c
Dây tim vành Risk 700c
40.000

Dây tim cho niềng xe đạp Shimano
Dây tim cho niềng xe đạp Shimano
45.000

Bộ ron lót chống đinh Tacx
Bộ ron lót chống đinh Tacx
180.000

Vỏ Kenda 26x1.95 gai đều(Chữ vàng)
Vỏ Kenda 26x1.95 gai đều(Chữ vàng)
250.000

Ruột xe đạp Kenda 27.5x1.95 AV
Ruột xe đạp Kenda 27.5x1.95 AV
130.000

Vỏ Maxxis 26x1.95
Vỏ Maxxis 26x1.95
560.000

Vỏ xe đạp Schwalbe Citizen (20 inch)
Vỏ xe đạp Schwalbe Citizen (20 inch)
299.000

Vỏ xe đạp Schwalbe Road Cruiser (700c)
Vỏ xe đạp Schwalbe Road Cruiser (700c)
319.000

Vỏ xe đạp Schwalbe Lugano (700c)
Vỏ xe đạp Schwalbe Lugano (700c)
599.000

Vỏ xe đạp Schwalbe Durano S (700c)
Vỏ xe đạp Schwalbe Durano S (700c)
999.000

Vỏ xe đạp Schwalbe One (700c)
Vỏ xe đạp Schwalbe One (700c)
1.199.000

Vỏ xe đạp Continental Ultra Sport II (700c)
Vỏ xe đạp Continental Ultra Sport II (700c)
699.000

Ruột xe đạp Deli Indo 700c (60mm) AV
Ruột xe đạp Deli Indo 700c (60mm) AV
90.000

Ruột xe đạp Deli Indo 700c (60mm) FV
Ruột xe đạp Deli Indo 700c (60mm) FV
90.000

Ruột xe đạp Deli Indo 700c (80mm) FV
Ruột xe đạp Deli Indo 700c (80mm) FV
110.000

Ruột xe đạp Schwalbe 700c SV15(40mm)
Ruột xe đạp Schwalbe 700c SV15(40mm)
140.000

Ruột xe đạp Schwalbe 26 AV13(40mm)
Ruột xe đạp Schwalbe 26 AV13(40mm)
150.000

Ruột xe đạp Schwalbe 26 SV13J(40mm)
Ruột xe đạp Schwalbe 26 SV13J(40mm)
299.000

Dây tim 700c x16mm
Dây tim 700c x16mm
40.000

Ruột MTB 26 x 1.9 Kenda
Ruột MTB 26 x 1.9 Kenda
100.000
  
TƯ VẤN BÁN HÀNG:  (028) 2253 0644 - (024) 3200 7497        Kết nối:                    
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Giới thiệu shopxedap Thông tin Khuyến mãi
Một số hình ảnh Chuỗi cửa hàng Hướng dẫn mua hàng
Tuyển dụng Hướng dẫn thanh toán
Hoạt động của TOÀN THẮNG CYCLES Phương thức chuyển hàng & Phí
Tin tức về thị trường Xe đạp Hỏi đáp thường gặp
Facebook Fanpage Bản đồ đến cửa hàng
HẬU MÃI & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG QUY ĐỊNH
Tra cứu Lịch sử đơn hàng online Quy định đổi trả hàng
Trung tâm bảo hành chính hãng Các quy định về bảo hành sản phẩm
Tra cứu Thông tin bảo hành Chính sách bảo mật
DỊCH VỤ LIÊN HỆ
Các dịch vụ xe đạp Hệ thống cửa hàng
Dịch vụ cho thuê xe đạp tại TP.HCM Liên hệ
Góp ý - khiếu nại
Sơ đồ website
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 shopxedap.vn - TOAN THANG CYCLES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

Xe dap the thao
 Xe đạp địa hình Xe đạp đua Xe đạp thể thao đường phố Xe đạp trẻ em từ 2 đến 4 tuổi Xe đạp trẻ em từ 3 đến 5 tuổi Xe đạp trẻ em từ 4 đến 7 tuổi Xe đạp trẻ em từ từ 5 đến 8 Xe đạp trẻ em từ 6 đến 11 tuổi Xe đạp Giant Xe đạp Jett Xe đạp GT Xe đạp Cannondale Xe đạp Trinx Xe đạp nhật khẩu khác Xe đạp Gấp Xe đạp BMX Xe đạp Fixed Gear Xe đạp thể thao mini Xe đạp bánh béo Xe đạp Fat Bike Xe đạp điện Bình nước - Gọng bình Bơm xe đạp Các loại đèn Yên xe - Bọc yên Chuông - Kính chiếu hậu Vè chắn bùn Đồng hồ tốc độ Đồ nghề xe đạp Chăm sóc bão dưỡng xe đạp Túi treo xe đạp - Giỏ,Rổ Pêdan - Bàn đạp Baga - Chân chống Bộ group Ghi đông - Pô tăng - Cốt yên Vỏ Ruột Đùm - Niền căm - Bánh bộ Thắng đĩa - Thắng gôm Tay nắm - Dây quấn Giò dĩa Sang đĩa Cùi đề Líp sên Dây cáp và phụ kiện Yên - Khóa yên xe đạp Sườn - Phuột Mũ bảo hiểm Áo xe đạp Quần xe đạp Quần áo bộ xe đạp Găng tay xe đạp Mắt kinh Giày dành cho xe đạp Mũ bảo hiểm xe đạp trẻ em Trang phục xe đạp khác
 
 

CÔNG TY TNHH XE ĐẠP TOÀN THẮNG
Số ĐKKD: 0312803059 - Ngày cấp: 02/06/2014
Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phú
Email: contact@shopxedap.vn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bản quyền Nội dung

DMCA.com Protection Status

CÔNG TY TNHH XE ĐẠP TOÀN THẮNG - TOAN THANG CYCLES
VPGD: 2A Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP.HCM - Chi nhánh: 23 Lê Trọng Tấn, P. La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Email: contact@shopxedap.vn    Tel: 0378.431.789 - 3960 3581 - Hà Nội Tel: (024) 3200 7497- (024) 3200.4156   
Hotline: 0914.990.479 - 0378.431.789
CÁC SHOWROOM TRỰC THUỘC CÔNG TY
HỒ CHÍ MINH
Quận Tân Bình 321 Hồng Lạc, P. 10 Tel: (028) 2253 0644
Quận Thủ Đức 03 Linh Trung, P. Linh Trung Tel: (028) 3720 5800
Quận 7 D36 Đường Số 1, KDC Chợ Lớn, Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q.7 Tel: (028) 3773 0419
Quận Gò Vấp 537/8B Nguyễn Oanh, P.17 Tel: (028) 3592 0679
HÀ NỘI
Quận Hà Đông 23 Lê Trọng Tấn, P. La Khê Tel: (024) 3200 4156
ĐÀ NẴNG
Quận Sơn Trà 161 Trần Hưng Đạo, P. Naị Hiên Đông Tel: (023) 6374 1494
Xem thêm

 

CAM KẾT TỪ TOAN THANG CYCLES

 

 

 Cam kết bảo hành tuyệt đối khi sử dụngCam kết hài lòng tuyệt đốiGiao dịch an toàn tuyệt đối


CHẤP NHẬN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN QUA